สมัครเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565


ตรวจสอบข้อมูลการสมัครเรียน


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต

70

จำนวนผู้สมัครเรียน ม.1
รายชื่อ

60

ผู้สมัครในเขต ม.1
More info

71

ผู้สมัครนอกเขต ม.1
More info

0

รอตรวจสอบ ม.1
More info

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต

28

จำนวนผู้สมัครเรียน ม.4
รายชื่อ

20

ผู้สมัครในเขต ม.4
More info

8

ผู้สมัครนอกเขต ม.4
More info

0

รอตรวจสอบ ม.4
More info