สมัครเรียนรอบทั่วไป ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565


ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการสมัคร


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบทั่วไป

462

จำนวนผู้สมัครเรียน ม.1
รายชื่อ

401

ผู้สมัครในเขต ม.1
More info

61

ผู้สมัครนอกเขต ม.1
More info

0

รอตรวจสอบ ม.1
More info

93

คณิตศาสตร์
เพิ่มเติม

33

ภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม

17

ภาษาจีน
เพิ่มเติม

38

คอมพิวเตอร์
เพิ่มเติม

242

ทั่วไป
เพิ่มเติม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป

80

จำนวนผู้สมัครเรียน ม.4
รายชื่อ

64

ผู้สมัครในเขต ม.4
More info

16

ผู้สมัครนอกเขต ม.4
More info

0

รอตรวจสอบ ม.4
More info

24

วิทย์-คณิต
เพิ่มเติม

8

ภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม

2

ภาษาจีน
เพิ่มเติม

43

ทั่วไป
เพิ่มเติม

3

คอมพิวเตอร์
เพิ่มเติม